Öppna ett konto

Registrera dig nu och öppna
ett konto – snabbt och enkelt.

Öppna ett konto

Lånetjänster

500-20 000 kr i upp till
12 månader.

Läs mer

Förläng löptiden

Nu kan du förlänga lånets
löptid med upp till 30 dagar.
(651) 439-0005